تاريخ : دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲ | 14:40 | نویسنده : پوریای ولی
توجه    به دنبال درخواست دبیران زبان منطقه ، برای ورود به سایت گروههای آموزشی  راهنمایی شهر تهران می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید . از طریق این  آدرس به سایت گروههای آموزشی راهنمایی شهر تهران دسترسی پیدا می کنید :

http://www.tehrangam.ir/GSchool/default.aspx?Lang=F

آدرس پایگاه کشوری زبان انگلیسی راهنمایی :

http://www.tehrangam.ir/GSchool/Teacher.aspx?Lang=F&TID=316F72794B766E0D722F4C13321C7271  • تک استارت
  • سیادت
  • پست بای