تاريخ : پنجشنبه بیستم مهر ۱۳۹۱ | 14:12 | نویسنده : پوریای ولی
 

آیا می دانید در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ کتاب جدید التالیف پایه ی اول زبان انگیسی راهنمایی تدریس خواهد شد  که به روش CLT  تالیف شده است برای آگاهی از هر نوع خبر در این زمینه می توانید علاوه بر وبلاگ گروه زبان انگلیسی راهنمایی منطقه ۹ تهران به وب سایت گروههای آموزشی شهر تهران ( پایگاه کشوری زبان انگلیسی راهنمایی  وگروه زبان انگلیسی راهنمایی شهر تهران )مراجعه نمایید 

www.tehrangam.ir

تذکر : مقالات  و کتب الکترونیکی بارگذاری شده در مورد روش CLTرا در بخش آرشیو مطالب  شهریور و مهر ماه  وبلاگ گروه زبان انگلیسی منطقه ۹  مطالعه کنید

   • تک استارت
  • سیادت
  • پست بای