تاريخ : سه شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۴ | 17:43 | نویسنده : پوریای ولی
کد کتاب: 
140
سال تحصیلی: 
94-95

دریافت فایل کامل کتاب: 

http://www.chap.sch.ir/books/3679تاريخ : سه شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۴ | 7:23 | نویسنده : پوریای ولی

 

Games & Activities for the ESL/EFL Classroom

http://iteslj.org/games/تاريخ : دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 18:34 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 17:1 | نویسنده : پوریای ولی

 ذانلود کتاب درسی و کتاب کار زبان انگلیسی پایه نهم

 

 

 تاريخ : دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 9:57 | نویسنده : پوریای ولی
 
 
 کتاب کار انگلیسی نهم متوسطه
 
 

قابل توجه همكاران گرامي

كتاب كار زبان انگليسي پايه نهم به پيوست تقديم ميگردد.لازم بذكر است اين كتاب به گونه اي طراحي شده كه نياز دانش آموزان به كتابهاي كمك آموزشي را به حداقل ميرساند. همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه طبق مصوبه شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش، تنها كتابهاي كمك آموزشي قابل معرفي و توزيع در مدارس ميباشند كه تاييديه لازم از بخش سامانبخشي كتابهاي كمك آموزشي سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش را داشته باشند در غير اينصورت معرفي و پخش كتب مزبور غير قانوني است.برا يكسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به وبگاه http://samanketab.roshdmag.ir/ مراجعه فرماييد.

گروه زبانهاي خارجي دفتر تاليف كتب درسي آمادگي دارد جهت هماهنگي بيشتر اين كتب با اصول و اهداف برنامه درسي زبانهاي خارجي از جمله زبان انگليسي مشاوره هاي لازم را به همكاران گرامي ارايه نمايد.

 
کد کتاب: 140.1
سال تحصیلی:
94-95
دوره تحصیلی:
  سوم متوسطه (نهم)
دریافت فایل کامل کتاب:
کتاب کار انگلیسی پایه سوم دوره اول متوسطه (نهم) - 4.46 مگابایت

 

http://eng-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=116تاريخ : دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 9:22 | نویسنده : پوریای ولی

 

how to teach grammar

Scott Thornburyتاريخ : دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 9:4 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 8:49 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 8:44 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 19:28 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 16:57 | نویسنده : پوریای ولی

Eslflow.com: BusyTeacher's Detailed Review

http://www.eslflow.comتاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 16:54 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 16:44 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 13:37 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 10:50 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 10:41 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 10:10 | نویسنده : پوریای ولی

Negative Personality Adjectives

 

List of 100 common personality adjectives that describe people negatively

Most people would consider the character traits described by the personality adjectives below to be "bad" or negative. This is generally true, but remember that there can be exceptions. For example, for a policeman "aggressive" might be a negative trait while for a boxer it might really belong to the positive personality adjectives.

aggressive
aloof
arrogant
belligerent
big-headed
bitchy
boastful
bone-idle
boring
bossy
callous
cantankerous
careless
changeable
clinging
compulsive
conservative
cowardly
cruel
cunning
cynical
deceitful
detached
dishonest
dogmatic
domineering
finicky
flirtatious
foolish
foolhardy
fussy
greedy
grumpy
gullible
harsh
impatient
impolite
impulsive
inconsiderate
inconsistent
indecisive
indiscreet
inflexible
interfering
intolerant
irresponsible
jealous
lazy
Machiavellian
materialistic
mean
miserly
moody
narrow-minded
nasty
naughty
nervous
obsessive
obstinate
overcritical
overemotional
parsimonious
patronizing
perverse
pessimistic
pompous
possessive
pusillanimous
quarrelsome
quick-tempered
resentful
rude
ruthless
sarcastic
secretive
selfish
self-centred
self-indulgent
silly
sneaky
stingy
stubborn
stupid
superficial
tactless
timid
touchy
thoughtless
truculent
unkind
unpredictable
unreliable
untidy
untrustworthy
vague
vain
vengeful
vulgar
weak-willedتاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 10:3 | نویسنده : پوریای ولی

Positive Personality Adjectives

List of 100 common personality adjectives that describe people positively

Most people would consider the character traits described by the personality adjectives below to be "good" or positive. This is generally true, but remember that words are often used subjectively. For example, "determined" is shown here as a positive personality adjective, while "stubborn" is listed on the negative personality adjectives page, yet the meaning of both can be very similar. The choice of word sometimes says as much about the author as about the person being described.

adaptable
adventurous
affable
affectionate
agreeable
ambitious
amiable
amicable
amusing
brave
bright
broad-minded
calm
careful
charming
communicative
compassionate
conscientious
considerate
convivial
courageous
courteous
creative
decisive
determined
diligent
diplomatic
discreet
dynamic
easygoing
emotional
energetic
enthusiastic
exuberant
fair-minded
faithful
fearless
forceful
frank
friendly
funny
generous
gentle
good
gregarious
hard-working
helpful
honest
humorous
imaginative
impartial
independent
intellectual
intelligent
intuitive
inventive
kind
loving
loyal
modest
neat
nice
optimistic
passionate
patient
persistent
pioneering
philosophical
placid
plucky
polite
powerful
practical
pro-active
quick-witted
quiet
rational
reliable
reserved
resourceful
romantic
self-confident
self-disciplined
sensible
sensitive
shy
sincere
sociable
straightforward
sympathetic
thoughtful
tidy
tough
unassuming
understanding
versatile
warmhearted
willing
wittyتاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 8:39 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 8:37 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 7:55 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 7:46 | نویسنده : پوریای ولی

Conversation Questions

Personality

 
 • What are some characteristics of your personality?
 • What makes you happy?
 • What are some things that make you angry?
 • Are you happy with your personality?
 • Would you like to be different?
 • Are you a determined person? Are you a stubborn person?
 • Are you shy ? In which occasions are you shy?
 • Do you consider yourself selfish ? Why?
 • Is your personality suited to your job?
 • In what way has your personality changed? Why has it changed??
 • Are you more introverted (focused on your inner world) or more extraverted (focused on other people and the outer world)?
 • Do you think you can change a major characteristic of your personality if you try?
 • Do you think you have an unusual personality? Why?
 • If you could change any aspect of your personality, what would it be?
 • What sort of things would you do to amuse yourself during a car journey?
 • What personality traits do you consider important in a good friend / a boss / a partner?
 • Do you consider yourself to be even-tempered?
 • What is one thing that many people don't know about you?
 • What expressions include colors when discussing illness? (ex., white or pale, pink eye, black and blue for bruises, yellow fever)
 • What expressions include colors and feelings? (ex. I feel blue, green with envy, red with rage, turning red, black circles under the eyes, you are turning blue)
 • What do the colors in your home country's flag represent?
 • Do you think birth order makes a difference in your personality?
 • http://iteslj.org/questions/personality.html


تاريخ : شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ | 20:37 | نویسنده : پوریای ولی

10 Fun Activities For Adjectives Of Personality

Stimulating activities to teach and practise the difficult but fascinating topic of words that describe people’s character

Written by Alex Case for EnglishClub

Adjectives of personality can be incredibly difficult to teach and learn. For one thing, not many of them translate well, with an apparently similar word from another language turning out to be positive where the English word is negative, or to have a much wider or more restricted meaning that the translation would suggest. There are also so many personality words, meaning that any kind of freer practice turns up more and more words even if you’ve already given them a huge list.

Having said all that, there are some great activities for adjectives of personality that students love and learn a lot from. Given a really good activity that students can get involved in, they soon forget the difficulties and even become fascinated by the differences between languages. Good activities will also allow them to use the words over and over again and to think about them in more depth until they really are clear about the meaning and connotations. 15 such activities are listed below.

1. Ranking


One of the best ways of getting students to look at the same language many times so that they understand and remember it a bit better each time is to ask them to rank the personality adjectives in some way. Possibilities include putting the adjectives in order of importance for a lover, spouse, employee, boss, teacher or politician. They can then compare their ideas with another group.

2. Roleplays


Give students a roleplay card telling them what their personality is, and ask them to act that way until their partner guesses what adjective they were given. Situations in which they can do so include shopping, blind dates, job interviews and press/TV interviews.

3. Describe the people


One student uses personality adjectives to describe someone until their partners guess who they are talking about. This could be a family member, someone else that they know, someone famous, or their impressions of someone in a page of portraits that they have been given. It also works for animals, especially in a mixed-nationality class where the similarities and differences in the impressions of the personalities of foxes, elephants etc can be very interesting.

4. Questionnaires


Give students a questionnaire that is supposed to measure one or more aspect of their personality, but without its title. After they have answered the questions, they can work together to guess what they were being tested on (e.g. how generous they are), and to compare their answers with their partner(s). They can then write similar questionnaires for other personality words for other groups to answer the questions on and then guess which character traits are being tested. Creative and high level groups might also be able to improvise such questions without writing them down.

5. Your personality


Ask students to guess each other’s personality. The simplest way is for them to make statements such as “I think you are quite patient” for their partner to respond to with expressions like “Are you pulling my leg?” or “You could say that.” You could also ask them to guess facts that support that judgement, e.g. “I think that you are quite adventurous. I guess that you have been hiking on your own a few times.”

6. Guess the personality word


The simplest way of doing a guessing game with character adjectives is to ask someone to define one of the words or give examples until their partner guesses what it is, e.g. “A fox is said to be this way. It is like ‘clever’, but in a negative way” for “cunning”. You could also limit them to giving examples of actions that illustrate particular personality words, e.g. “He refused to change his mind about which pasta restaurant we went to” for “stubborn”. They could also make statements about who the word that they are describing is and isn’t particularly important for, e.g. “This is the worst thing for a nursery nurse but quite a good thing for a boxer” for “aggressive”.

7. Personality Yuppies


Yuppies is a game in one of the Communication Games books in which they take turns boasting about how “My house is more expensive than your car” and “My servant is more intelligent than your house”. Something similar can be done with personality words by asking them to compare boyfriends, bosses, teachers etc with sentences, e.g: “My boyfriend is more generous than your boyfriend. Yesterday he bought me one diamond in the morning and another in the afternoon” and “Okay, that’s pretty impressive. My boyfriend is more intelligent than yours, though. He speaks 100 languages.”

8. Personality and gender


Ask one student to describe the character of a famous person or someone that they know, and the other person to guess as soon as they are certain of the gender of that person. They are only allowed one guess, and lose five points if they are wrong.

9. Personality and gender discussion


Students could also discuss if certain personality words (e.g. “stubborn” or “vague”) are connected more to one gender than the other, or are more desirable or unacceptable in one gender than in the other.

10. Find the personality word


While they are watching a video, students shout out every time that they think they see a personality word illustrated by what is on the screen and the class discuss whether their statement (e.g. “Mr Bean is cunning. He is fooling the little kid”) is really represented by the video. These sentences can be from a list of personality words or just whatever the students can think of.

Positive Personality Adjectives List
Negative Personality Adjectives List

https://edition.englishclub.com/tefl-articles/adjectives-personality/تاريخ : شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ | 19:46 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ | 15:34 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : چهارشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۴ | 17:34 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : چهارشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۴ | 17:27 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه ششم مرداد ۱۳۹۴ | 19:0 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه ششم مرداد ۱۳۹۴ | 16:51 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه ششم مرداد ۱۳۹۴ | 13:42 | نویسنده : پوریای ولی
 • تک استارت
 • سیادت
 • پست بای