تاريخ : دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴ | 19:57 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۴ | 19:41 | نویسنده : پوریای ولی

 

a free English learning podcast

http://culips.com/تاريخ : یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴ | 9:30 | نویسنده : پوریای ولی

http://www.englishexercises.org/تاريخ : یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴ | 9:23 | نویسنده : پوریای ولی

 

 

http://easyworldofenglish.com

 

 

 

 

 تاريخ : چهارشنبه هشتم مهر ۱۳۹۴ | 17:57 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ | 10:43 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ | 10:39 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ | 9:24 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ | 9:15 | نویسنده : پوریای ولی

 

معرفی سایت سرودها و ترانه های انگلیسی

http://www.agendaweb.org/songs/english-songs-for-kids.htmlتاريخ : جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ | 9:8 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ | 9:4 | نویسنده : پوریای ولی

 

معرفی سایتی برای یادگیری انگلیسی و بازی

http://www.tolearnenglish.com/free/news/pdfg.php

http://www.tolearnenglish.com/english-games.phpتاريخ : پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ | 9:16 | نویسنده : پوریای ولی
 
 
Printable English Worksheets
 


تاريخ : سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۴ | 15:33 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۴ | 15:10 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۴ | 15:40 | نویسنده : پوریای ولی
 
   

اصلاحيه كتاب كار انگليسي پايه نهم

صفحه 13 : قسمت پ – به جاي تصوير رفتگر ، تصوير پيشخدمت قرار گيرد .

صفحه 22 : سوال 1 شماره 4

4. We ………………………. money at the airport . ( exchange )

صفحه 58 : شكل شماره 5 : تصوير هواپيمايي كه پرواز كرده ، پشت تصوير فرد قرار گيرد . پاسخ صحيح He is nervous because he is late. صحيح مي باشد.

صفحه 62 : سوال 8 : به جاي پنج غلط ، 4 غلط وجود دارد .

صفحه 64 : سوال 10 : الف) فرانك درباره گردش علمي مدرسه خود متن زير را نوشته است . آن را بخوانيد و زير « قيدهاي تكرار» خط بكشيد .

صفحه 70 : سوال 3 – شماره 3 :

3. …………………. the student use a mobile in the class ?

صفحه 71 : سوال 4 – شماره 5

5. herbrother’s / did / edit / she / text / ?

صفحه 79 : سوال 10 : كلمه called از خط سوم متن حذف شود .

It was Taklifcelebration .

صفحه 88 : سوال 5 : جدول داده شده به صورت زير تغيير يابد .

Students

Kids

Old people

Injuries

0

1

1

Leg

1

2

2

Hand

0

4

3

Back

3

5

4

Head

صفحه 89 : سوال 6 - شماره 5 :

5. What did he do in 1391?

اصلاحيه كتاب دانش آموز انگليسي پايه نهم

صفحه 43 : language Melody - قسمت b : علامت هاي سوال برداشته شوند .

صفحه 102 : قسمت see also : در قسمت اول جدول مثال ها قرار گرفته و در قسمت دوم ضماير فاعلي و مفعولي به ترتيب نوشته شده اند .

صفحه 109 : language Melody - قسمت b : علامت هاي سوال برداشته شوند .

صفحه 111 : قسمت Grammar - شماره 2 : به جاي does بايد didنوشته شود .

 

http://eng-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=121تاريخ : یکشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۴ | 15:31 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۴ | 14:47 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۴ | 13:45 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۴ | 13:31 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : دوشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۴ | 10:55 | نویسنده : پوریای ولی
کد کتاب: 
140/1
سال تحصیلی: 
94-95

دریافت فایل کامل کتاب: 

http://www.chap.sch.ir/books/3698تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۴ | 15:8 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۴ | 6:59 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ | 21:26 | نویسنده : پوریای ولی

دانلود کتاب ورق زنprospect3

 

با قابلیت اجرای فایل های صوتی به صورت مجزا

زوم (جهت بزرگ نمایی رو بخش مورد نظر دابل کلیک کنید)

، جستجو، نشانه گذاری، یادداشت نویسی و چاپ

قابل اجرا در رایانه

جهت اجرای برنامه فلش پلیر 11 ضروری است


منبع :

 

http://rzl110.blogfa.com/تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ | 18:17 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 9:12 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۹۴ | 20:7 | نویسنده : پوریای ولی

 

Videos for Book 8      (No 5)

 

st.mp4

sw .mp4

th 1 .mp4

th 2.mp4

tr.mp4تاريخ : جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۹۴ | 19:42 | نویسنده : پوریای ولی


Videos for Book 8      (No 4)

 

ph.mp4

pl.mp4

qu.mp4

sh.mp4

sp.mp4تاريخ : جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۹۴ | 18:37 | نویسنده : پوریای ولی

 


Videos for Book 8      (No 3)

 

oo 1.mp4

oo2.mp4

ou.mp4

ow 1.mp4

ow 2.mp4تاريخ : جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۹۴ | 18:23 | نویسنده : پوریای ولی

 

Videos for Book 8      (No 2)

 

ea 2.mp4

ee.mp4

fl.mp4

fr.mp4

ng.mp4تاريخ : جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۹۴ | 17:58 | نویسنده : پوریای ولیVideos for Book 8      (No 1)

 

all.mp4

ay.mp4

ch.mp4

br.mp4

ea 1.mp4  • تک استارت
  • سیادت
  • پست بای