تاريخ : سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ | 14:34 | نویسنده : پوریای ولی

 

Cambridge English Placement Test for Young Learners

http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/

 

 

 

 

 تاريخ : سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ | 14:20 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ | 14:19 | نویسنده : پوریای ولی

the Preliminary English Test   PET

cambridge English: Preliminary, also known as the Preliminary English Test (PET), is an English language examination provided by Cambridge English Language Assessment (previously known as University of Cambridge ESOL examinations). Cambridge English: Preliminary is an intermediate level qualification which demonstrates the ability to communicate using English for everyday purposes.

Launched in 1980, Cambridge English: Preliminary is designed to show that a learner can use their English language skills in everyday situations when working, studying and travelling. It is focused on Level B1 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

 

Cambridge English: Preliminary is offered in two variations: Cambridge English: Preliminary for adult learners and Cambridge English: Preliminary for Schools, for school-aged learners. Both versions of the exam lead to the same qualification, the Preliminary English Test. Both versions have the same exam format (three exam papers) – the only difference is that the topics in the ‘for Schools’ version have been targeted at the interests and experiences of school-aged learners.

 

Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools is part of a suite of qualifications designed specifically for school-aged learners, which includes Cambridge English: Key (KET) for Schools, focused on CEFR Level A2, and Cambridge English: First (FCE) for Schools, focused on CEFR Level B2.

 

 تاريخ : سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ | 14:16 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ | 14:16 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ | 14:15 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ | 14:14 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ | 14:13 | نویسنده : پوریای ولی

جهت آگاهی درباره  آزمونهای PET و KET 

به سایت ها ی زیر مراجعه نمایید .

http://www.cambridgeenglish.org/exams/key/

http://www.examenglish.comتاريخ : یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ | 16:57 | نویسنده : پوریای ولی
نحوه ي برگزاري امتحانات پايه نهم در خرداد ماه سال تحصيلي جاري


باسلام و احترام در پي سوالات مكرر همكاران محترم درمورد نحوه ي برگزاري امتحانات پايه نهم در خرداد ماه سال تحصيلي جاري ، پاسخ شوراي عالي آموزش و پرورش كه طي نامه شماره 65105/120 مورخ 13/8/94 به اين دفتر ارسال شد به همراه نامه شماره 152596/220 مورخ 28/7/94 دفتر به پيوست ارسال مي گردد. لذا ضروري است ، همكاران محترم ضمن اطلاع رساني(به ويژه به همكاران محترم در اداره سنجش) ، اقدامات مقتضي را به عمل آورند.
  فایل ضمیمه

http://www.lse.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=39&ntcetyp=1&rcid=368تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۴ | 20:29 | نویسنده : پوریای ولی

 

 آزمون نوبت اول پایه نهم(R&W)

دانلود

http://rzl110.blogfa.comتاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۴ | 20:27 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۴ | 17:44 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۴ | 17:1 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۴ | 18:48 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۴ | 16:14 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۴ | 15:53 | نویسنده : پوریای ولی

 

مطالب ارایه شده در

همایش گروه زبان انگلیسی شهر تهران 

  16 آبان

Prospect_3_travel.ppt

 

Dictation.ppt

و 

listening worksheet
practice checklist
Speaking worksheet
Writing checklist
Assessing speaking checklist
 Writing Task

 تاريخ : یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۴ | 13:50 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴ | 15:40 | نویسنده : پوریای ولی

studies in second language acquisition journal

Studies in Second Language Acquisition

Cambridge Journals

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=SLAتاريخ : چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۴ | 17:43 | نویسنده : پوریای ولی

 

 


معرفی یک سایت مفید

لطفا از این سایت دیدن کنید


https://education.alberta.caتاريخ : سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۴ | 19:8 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : جمعه هشتم آبان ۱۳۹۴ | 17:17 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۹۴ | 21:24 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۹۴ | 21:12 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۹۴ | 21:9 | نویسنده : پوریای ولی

Extensive selection of sites for teachers and stuents of English and other languages

home

http://www.isabelperez.com/tesllinks2.htmتاريخ : پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۹۴ | 17:46 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : پنجشنبه سی ام مهر ۱۳۹۴ | 18:9 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۴ | 18:33 | نویسنده : پوریای ولیتاريخ : جمعه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۴ | 10:6 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : جمعه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۴ | 9:44 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : دوشنبه بیستم مهر ۱۳۹۴ | 19:55 | نویسنده : پوریای ولی

.https://www.futurelearn.com/courses/english-language-teaching  • تک استارت
  • سیادت
  • پست بای